Vítame Vás s úsmevom, sme tu pre Vás!

ZpS – ÚSMEV FARNÁ

Pomáhame ľuďom zvládať výzvy starnutia.

Profesionálna a priateľská podpora

1

24/7
starostlivosť

Máme nepretržite skúsené zdravotné sestry, aby sme našim obyvateľom zabezpečili náležitú starostlivosť. Pravidelná návšteva lekára na mieste.

2

Bezpečnosť a pohodlie

Všetky lôžka sú vybavené signalizáciou privolania ošetrovateľskej starostlivosti. Všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a kuchynkou.

3

Udržiavanie zábavy!

Komunitné bývanie je stredobodom domova. Naše každodenné aktivity sústreďujeme v spoločných priestoroch pre socializáciu.

4

Umenie
a kultúra

Aby sme zabavili našich seniorov organizujeme omše, umelecké stretnutia a skupinové hry na podporu kvalitného spoločenského života medzi nimi.

VÍZIA - POSLANIE

U nás je život stvorený pre starých ľudí

ZpS ÚSMEV vo Farnej je súkromným zariadením pre seniorov, ktorý ponúka svojím klientom kvalitnú sociálnu, opatrovateľskú, kultúrnu aj duchovnú starostlivosť a každodenný pestrý program,ktorý je prispôsobený klientom. Ľuďom v dôchodkovom veku ponúka kvalitné služby  prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky.

Sme odhodlaný starať sa o kvalitný život

ubytovanie

Ubytovanie

Domov dôchodcov ZpS – ÚSMEV sa nachádza v strede obci Farná, sídli v rekonštruovanej jednoposchodovej budove s kapacitou 40 miest v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách.

sluzby

Služby

Prioritou našich služieb je spokojnosť klienta a robíme všetko pre to, aby sa klient cítil spokojne a aby zmenu prostredia vnímal čo možno najpozitívnejšie.

stravovanie

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby.

podmienky prijatia

Podmienky prijatia

Do ZpS – ÚSMEV vo Farnej možno umiestniť fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo dovŕšila dôchodkový vek.

SOCIÁLNE SIEŤE

Najnovšie príspevky

CESTA K SPOLUPRÁCI

Kedykoľvek nás potrebujete,
sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať!