Služby

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter

Veríme, že seniori si zaslúžia to najlepšie!

Prioritou našich služieb je spokojnosť seniorov a robíme všetko pre to, aby sa klient cítil spokojne, aby zmenu prostredia vnímal čo možno najpozitívnejšie. K tomuto cieľu prispieva profesionálny odborný personál, ktorý citlivo vníma všetky potreby klientov a vynakladá maximálne úsilie o ich uspokojenie.

Naša vízia je
byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu, kde sa seniori budú cítiť tak, ako vo svojej rodine a kde sa im poskytne dobrá opatera a láska zároveň.
Naším poslaním je
tímovou spoluprácou zlepšiť kvalitu života klientov podľa ich prianí, potrieb a vytvoriť pocit bezpečia v ich novom domove ako i uľahčiť adaptáciu a zabezpečiť dôstojné prežitie jesene života.
Previous
Next

V Úsmeve poskytujeme nasledovné služby:

Úzko spolupracujeme s lekármi, aby sme pochopili všetky lekárske diagnózy a plán liečby. Získavame všetky zdravotné záznamy a spolupracujeme so všetkými lekármi, aby sme zaistili úzku komunikáciu vo všetkých prostrediach.