Stravovanie

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter

Čerstvé, kvalitné potraviny
Kreatívne menu

Jesť jedlo,
ktoré máme radi –

 – nielen skvelé, ale aj jedlo, ktoré vyvoláva príjemné spomienky a rodinné tradície – je jedným z najväčších pôžitkov života. Vo ZpS – Úsmev môžu očakávať klienti každý deň.

Ak niečo viac prispieva ku kvalite života ľudí žijúcich v seniorskom veku, je to jedlo.

Zabezpečený je aj celodenný pitný režim. Samozrejmosťou je pomoc klientom pri podávaní stravy a trpezlivá obsluha a podávanie stravy ležiacim klientom.

stravovanie

Strava sa poskytuje
päť krát denne

raňajky, desiata, obed, olovrant, večera + druhá večera pre klientov s diabetickou stravou

sluzby

Klienti majú možnosť odoberať

racionálnu stravu, neslanú a šetriacu stravu, diabetickú stravu, mletú stravu

ubytovanie

Spôsob
odoberania stravy:

v spoločnej jedálni nachádzajúcej sa na prízemí zariadenia alebo na izbe