Tlačivá pre 2 % pre ZpS – Úsmev najdete v sekcii Dokumenty. V prípade otázok neváhajte kontaktovať Mgr. Katarínu Bényiovú. Tel.: +421 905 414 024 Mail: benyiova.usmev@gmail.com

Pre zamestnancov

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2022 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. 
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Naše predvyplnené tlačivo je k dispozícií na stiahnutie v sekcii dokumenty.
  3. Najneskôr do 31.3.2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Fyzické osoby – živnostníci

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú zobrazené na tejto stránke vyššie, v odseku Naše údaje pre 2%.

Právnické osoby

  1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Stačí dopniť naše údaje z odseku Naše údaje pre 2%.