2% pre ZpS – Úsmev

2 percenta

Tlačivá pre 2 % pre ZpS – Úsmev najdete v sekcii Dokumenty. V prípade otázok neváhajte kontaktovať Mgr. Katarínu Bényiovú. Tel.: +421 905 414 024 Mail: benyiova.usmev@gmail.com Pre zamestnancov Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2022 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 […]